Скринінг 2 триместру вагітності. Триместры беременности.

Звичайно, кожній майбутній мамі хочеться вірити, що її маля народиться здоровим. Але, як показує практика, різні патології плоду зустрічаються не так вже рідко. Такі захворювання як синдром Дауна...

Звичайно, кожній майбутній мамі хочеться вірити, що її маля народиться здоровим. Але, як показує практика, різні патології плоду зустрічаються не так вже рідко.
Такі захворювання як синдром Дауна, Едвардса, і багато інші хромосомні порушення, досить підступні:

 • по-перше, передбачити їх розвиток заздалегідь неможливо (як правило, патологія формується відразу після зачаття, і вплинути на цей процес ні батьки, ні лікарі не в силах);
 • по-друге, дані хвороби важко сумісні з повноцінним життям, вони не піддаються ні медикаментозного, ні хірургічному лікуванню, а народжені діти, можна сказати, приречені на страждання;
 • по-третє, діагностувати захворювання внутрішньоутробно досить складно. Навіть самі новітні методики дослідження не завжди в змозі винести остаточний вердикт. У більшості випадках, батькам оголошується лише відсоток ймовірності народження дитини з аномаліями. А рішення зберігати вагітність чи ні, залишається за ними.

  В наші дні лікарі рекомендують всім вагітним пройти перинатальний скринінг в 1 і 2 триместрі вагітності, щоб виявити ризик народження малюка з важкими вадами розвитку. Дане обстеження вважається найбільш достовірним.

  Що мається на увазі під перинатальним скринінгом 2 триместру?

  За весь період вагітності, завбачливі майбутні мами, проходять два пренатальних скринінгу: в 1 і 2 триместрі. Однак більш інформативним є саме другий скринінг, оскільки на такому терміні значно простіше зрозуміти, що можуть означати відхилення від норми в аналізах, а деякі патології вже виразно видно на УЗД.
  В цілому під перинатальним скринінгом 2-го триместру мається на увазі:

 • Біохімічний скринінг 2-го триместру (потрійний тест), який показує не що інше, як відповідність нормам значень трьох елементів в крові матері (АФП, ХГЛ, естріол).
 • Скринінгове УЗД — розширене дослідження (уважно оглядається будову внутрішніх органів плоду, визначається стан плаценти і навколоплідних вод).
 • Кордоцентез — додаткове дослідження, проводиться за показаннями лікарів.
  Показники і норми другого скринінгу при вагітності

  Отже, в процесі проведення скринінгового обстеження визначається рівень АФП. АФП — це білок, який продукується плодом. У нормі АФП може коливатися в межах 15-95 од./мл, в залежності від того, у скільки тижнів був зроблений другий скринінг. Якщо отримані результати виявилися вище норми, то лікарі можуть припустити порушення розвитку спинного мозку або ж дефект нервової трубки. Занижені показники АФП можуть вказувати на цілий ряд захворювань, таких як синдром Дауна. Едвардса, або синдром Меккеля. Втім, в таких ситуаціях розшифровка скринінгу вельми неоднозначна.
  Друге, на що дивляться лікарі після проведення 2-го скринінгу — це рівень естріолу. Його значення має зростати зі збільшенням терміну вагітності. Занижений естріол може свідчити про хромосомні порушення (синдром Дауна) або про загрозу передчасних пологів.
  Також на хромосомну патологію вказує підвищений рівень ХГЛ.
  Що стосується скринінгового УЗД,

  то тут варто покладатися тільки на професіоналізм і уважність лікаря, який проводить процедуру.

  Коли роблять другий скринінг?

  В залежності від того, у скільки тижнів робився другий скринінг, вводиться поправка при розшифровці результатів. В основному ж, фахівці рекомендують не зволікати з проведенням обстеження і встигнути здати необхідні аналізи до 20-го тижня. Оптимальним терміном для проходження другого скринінгу при вагітності вважається 16-18 тиждень.

  Схожі Статті

  Скринінг 2 триместру

  Скринінг 2 триместру проводять на терміні 16 тіжнів вагітності — 20 тіжнів вагітності. оптимальним вважається скринінг на 17 тижні. Скринінг 2 триместру Включає в себе Розширене дослідження УЗД, біохімічний аналіз крови, проводитися дослідження трьох гормонів.

  Скринінг 2 триместру ПОЧИНАЄТЬСЯ з дослідження УЗД, лікар уважний оглядає плід, его ручки-ніжкі, внутрішні органи, тобто сердечко, мозок, хребет, ВІН оцінює стан плаценти, навколоплідніх вод. Такоже робиться прогноз про дату пологів.

  Скринінг 2 триместру

  При біохімічному аналізі крови досліджуються три гормону, перший — Хоріонічній гонадотропін людини — ХГЧ. Високий рівень хоріонічного гонадотропіну людини может свідчіті про хромосомних патологіях. Збільшення уровня может буті віклікане багатоплідної вагітністю. невідповідністю реального, встановлення термінів вагітності, гестоза. цукрового діабету у матері.

  Другий аналіз — Альфа-фетопротеїну — АФП. АФП — білок, Який віробляється самим плодом. Дитина віділяє АФП разом з сечею в амніотічну рідіну, потім білок потрапляє в кров матері для Виведення. Дитина з явнім спинномозкової пороком розвітку часто віділяє более АФП в амніотічну рідіну, а потім у кровотік матері.

  Підвіщеній рівень АФП НЕ діагностується порок розвітку медулярної трубки. Найбільш Поширення причиною підвіщеного уровня АФП є невірне визначення віку плода.

  Аномальний результат цього АНАЛІЗУ может стать серйозно причиною для занепокоєння, тривоги. Більшість жінок з аномальними результатами народжують здорових нормальних дітей. Близько 5 відсотків протестованіх вагітних показують Аномальні результати АФП. Близько 90 відсотків з цього числа народжують здорових дітей. На 1000 протестованіх вагітних, у 50 Високі результати тесту на АФП, но у 45 з ціх 50 вагітних будуть нормальні вагітності. Багата вагітних вважають, что такий високий рівень «помилковості-позитивних» результатів Робить проведення тесту АФП невіправданім.

  Третій аналіз — вільного естріолу (некон’югірованная естріолу ).

  Естріол — головний естроген вагітності, ВІН відповідає за Збільшення кровотоку по судинно матки, зніжує їх Опір, ВІН спріяє розвітку системи проток молочних залоза при вагітності. Рівень гормону відображає Функціонування фето-плацентарного комплексу. При нормальному перебігу вагітності рівень вільного естріолу поступово растет, це ПОЧИНАЄТЬСЯ з моменту Формування плаценти. Если відбувається Порушення Функціонування фето-плацентарного комплексу, то зниженя уровня гормону віпереджає клінічні прояви. Чім больше зниженя рівень гормону, тім вищє ймовірність розвітку патологічного стану. Загрозлівім вважається зниженя уровня вільного естріолу більш чем на 40 відсотків.

  Скринінг 2 триместру — результати

  Результати скринінгу 2 триместру являються собою звіт. У него заносячи дані, Які Використовують при розрахунках, навідні результаті проведення ДОСЛІДЖЕНЬ, Скориговані Значення МОМ, тобто відношення отриманий при дослідженні результату до індивідуально скорігованої медіані реферансніх значень. У висновка вказуються кількісні показатели ступенів ризико по трісомії 21 (синдром Дауна), трісомії 18 (синдром Едвардса), дефекту нервової трубки (ДНТ).

  Результати розрахунку ризико хромосомних аномалій плода на підставі скрінінговіх біохімічніх ДОСЛІДЖЕНЬ — статічні імовірнісні показатели, Які НЕ є підставою для постановки діагнозу, службовці орієнтірамі для проведення подалі спеціальніх ДОСЛІДЖЕНЬ. На Основі результатів скринінгу Ваш лікар может порадити Вам консультацію у фахівця-генетика, а генетик — проведення Додатковий ДОСЛІДЖЕНЬ.

  Скрининг 2 триместра

  Конечно, каждой будущей маме хочется верить, что ее малыш родится здоровым. Но, как показывает практика, различные патологии плода встречаются не так уж редко.

  Такие заболевания как синдром Дауна, Эдвардса, и многие другие хромосомные нарушения, достаточно коварны:

  • во-первых, предсказать их развитие заранее невозможно (как правило, патология формируется сразу после зачатия, и повлиять на этот процесс ни родители, ни врачи не в силах);
  • во-вторых, данные болезни трудно совместимы с полноценной жизнью, они не поддаются ни медикаментозному, ни хирургическому лечению, а рожденные детки, можно сказать, обречены на страдания;
  • в-третьих, диагностировать заболевание внутриутробно весьма сложно. Даже самые новейшие методики исследования не всегда в состоянии вынести окончательный вердикт. В большинстве случаях, родителям оглашается лишь процент вероятности рождения ребенка с аномалиями. А решение сохранять беременность или нет, остается за ними.
  • В наши дни врачи рекомендуют всем беременным пройти перинатальный скрининг в 1 и 2 триместре беременности, дабы выявить риск рождения малыша с тяжелыми пороками развития. Данное обследование считается наиболее достоверным.

   Что подразумевается под перинатальным скринингом 2 триместра?

   За весь период беременности, предусмотрительные будущие мамы, проходят два пренатальных скрининга: в 1 и 2 триместре. Однако более информативным является именно второй скрининг, поскольку на таком сроке значительно проще понять, что могут означать отклонения от нормы в анализах, а некоторые патологии уже отчетливо видны на УЗИ.

   В целом под перинатальным скринингом 2-го триместра подразумевается:

   1. Биохимический скрининг 2-го триместра (тройной тест), который показывает не что иное, как соответствие нормам значений трех элементов в крови матери (АФП, ХГЧ, эстриол).
   2. Скрининговое УЗИ – расширенное исследование (внимательно осматривается строение внутренних органов плода, определяется состояние плаценты и околоплодных вод).
   3. Кордоцентез — дополнительное исследование, проводится по показаниям врачей.
   Показатели и нормы второго скрининга при беременности

   Итак, в процессе проведения скринингового обследования определяется уровень АФП. АФП – это белок, который продуцируется плодом. В норме АФП может колебаться в пределах 15-95 ед./мл, в зависимости от того, во сколько недель был сделан второй скрининг. Если полученные результаты оказались выше нормы, то врачи могут предположить нарушение развития спинного мозга или же дефект нервной трубки. Заниженные показатели АФП могут указывать на целый ряд заболеваний, таких как синдром Дауна. Эдвардса, или синдром Меккеля. Впрочем, в таких ситуациях расшифровка скрининга весьма неоднозначна.

   Второе, на что смотрят врачи после проведения 2-го скрининга – это уровень эстриола. Его значение должно расти с увеличением срока беременности. Заниженный эстриол может свидетельствовать о хромосомных нарушениях (синдром Дауна) или об угрозе преждевременных родов.

   Также на хромосомную патологию указывает повышенный уровень ХГЧ .

   Что касается скринингового УЗИ, то здесь стоит полагаться только на профессионализм и внимательность доктора, который проводит процедуру.

   Когда делают второй скрининг?

   В зависимости от того, во сколько недель делался второй скрининг, вводится поправка при расшифровке результатов. В основном же, специалисты рекомендуют не затягивать с проведением обследования и успеть сдать необходимые анализы до 20-й недели. Оптимальными сроком для прохождения второго скрининга при беременности считается 16-18 неделя.

   Источники: http://diagnoz.net.ua/vagitnist/33934-skrinng-2-trimestru.html, http://promamu4you.ru/zdorov-ja/zdorov-ja-vagitnoi/1309-skrining-2-trimestru.html, http://womanadvice.ru/skrining-2-trimestra

   Скринінг 2 триместру вагітності. Триместры беременности.

 • Рейтинг
  Добавить комментарий